Contact Info.

Ms Lin , Mr Xu

E-mail:ruibi123@126.com

Overseas Education College

Fujian Agriculture & Forestry University

Add: Jinshan, Fuzhou, Fujian China  P.C:350002

Tel: 86-591-83778235  Fax: 86-591-83727618

Homepage: http://hwxy.fafu.edu.cn/